ne_znaiko: (Default)
[personal profile] ne_znaiko
Про Кернеса: Чого його чорти понесли на ту пробежку? Засидівся?

Про Порошенка: Чи зможе шоколадний король навести порядок? Вже його назначили...І нащо ото вибирати, назначили та й усе...
Page generated Aug. 23rd, 2017 07:56 am
Powered by Dreamwidth Studios