ne_znaiko: (Default)
[personal profile] ne_znaiko
Знов приходили оті егоісти (себто ієговісти, як зве їх баба) . Про бога поговорити. Та я сама вже скоро з ним розмовлятиму. Відправила. І отакі молоді, де час знаходять? Учити мене хотять, хе-хе.
Page generated Aug. 20th, 2017 03:51 am
Powered by Dreamwidth Studios