ne_znaiko: (Default)
[personal profile] ne_znaiko
Знов приходили оті егоісти (себто ієговісти, як зве їх баба) . Про бога поговорити. Та я сама вже скоро з ним розмовлятиму. Відправила. І отакі молоді, де час знаходять? Учити мене хотять, хе-хе.
Page generated Oct. 18th, 2017 12:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios